tkkurs

Hvem er TK Kurs, og hva kan du forvente fra oss?


TK Kurs består av kurs fra fem aktører under TK Gruppen. Vi skal utvikle og tilby bransjens beste kursløsninger, med dine behov i fokus.

Transportkompetanse Haugesund AS har siden 2007 tilbudt myndighetspålagte og kompetansehevende kurs til transport -, logistikk- og entreprenørbransjen. Vi er stolt av å ha blitt Norges ledende leverandør av blant annet YSK Etterutdanning. Transportkompetanse er en del av TK Gruppen, og TK Gruppen har også syv ledende trafikkskoler rundt om i Norge, og fem av disse har tilbudt de samme kursene som Transportkompetanse. Hensikten med å etablere TK Kurs er å utvikle og tilby bransjens beste kursløsninger for deg som kunde. Ditt behov er viktig for oss, og vårt største mål er å ivareta dette på best mulig måte. Vår kompetanse skal være din trygghet!

Faglig leder i TK Kurs, Andreas Jansen, er en av våre ressurser som skal jobbe for å bidra til heve kvaliteten på kurs, og sørge for faglig utvikling internt. - "Deling av både kompetanse og erfaring mellom avdelinger, samt tilby en felles løsning på tvers vil kunne bidra til at vi når våre mål og ivaretar kundene våre på best mulig måte", forteller Jansen.

Hva kan du forvente av TK Kurs?

Nå samler vi alle kurs fra Transportkompetanse, Tungbilskolen, Åsane Trafikkskole og Halaas Trafikkskole til TK Kurs. Ved å samle oss til en felles aktør skal vi sørge for at du får kurs av den beste kvalitet og til riktig pris. Med en tilbyder vil det nå være mye enklere for deg å få en oversikt og god informasjon over kursløsningene våre. Vi samler alle våre faglige ressurser under én avdeling, noe som vi mener kan bidra til større deling av erfaring og kompetanse. Slik kan vi sørge for å levere enda bedre løsninger for deg som kunde. Vi har i tillegg til dette fått etablert egne ressurser som går på både kvalitet, for å sørge for at undervisningen og kursmateriellet imøtekommer ditt behov. Vi har også egne områdeansvarlige for å ivareta deg som kunde, uansett hvor i landet du måtte befinne deg.

Våre verdier står sentralt i alt det vi foretar oss, også etableringen av TK Kurs. Vi jobber med mennesker hver eneste dag, og ønsker å møte deg med stolthet, entusiasme og engasjement. Vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid skal bidra til økt sikkerhet, og at vi oppnår 0-visjonen på norske veier. Å skape merverdi og gode resultater for deg som kunde er vår viktigste oppgave. Våre fem verdier Tillit, Samarbeid, Stolthet, Kvalitet og Ærlighet er alltid med oss på jobb.

TK Kurs sin nye nettside skal være en felles plattform for informasjon og påmelding av alle kurs under TK Gruppen.

Hva er nytt for deg som kunde?

Selv om har samlet oss under en aktør, vil du møte de samme menneskene. Det er fremdeles de samme kurskoordinatorene som besvarer dine henvendelser, og de samme instruktørene som du kjenner til på kurs. Likevel har vi et felles mål, og det er å hver eneste dag etterstrebe våre mål om å bli bedre – slik at du som kunde skal være fornøyd hver gang du eller dine ansatte har gjennomført kurs hos oss. Vi har opprettet disse nettsidene for at du skal få den informasjonen du trenger for hvert enkelt kurs vi tilbyr. Du skal enkel kunne navigere deg frem til fremtidige kurs i nærheten av din lokasjon. Vi har også fokusert på at kundereisen skal være brukervennlig, og at det skal være enkelt for deg å melde deg på kurs hos oss.

Våre samarbeidspartnere

Vi er hovedsamarbeidspartner med Norges Lastebileier Forbund (NLF), samarbeidspartner med Maskinentreprenørens Forbund (MEF) og Volvo Norge. Med disse gode samarbeidspartnere sikrer vi enda større kvalitet på våre leveranser. Er du NLF-medlem eller medlem hos MEF? Da får du medlemspris på våre kurs!