iStock-1146468262

TK Kurs – alle våre kurs samlet på et sted


TK Kurs er en del av Transportkompetanse Haugesund AS. I denne kursportalen har vi samlet alle våre kurs på et sted. Dette skal gi deg full oversikt, verdifull informasjon og en smidig vei til påmelding.

På våre kurs skal du som kursdeltaker få kunnskap om den seneste utviklingen, og innholdet retter seg spesielt mot trafikksikkerhet og optimal bruk av tunge kjøretøy. Hos oss vektlegger vi praktisk lærdom og erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne. Våre engasjerte instruktører har solid bakgrunn og yrkeserfaring fra de fagfeltene de underviser i. Instruktørene har også meget god forståelse av din hverdag og eventuelle utfordringer.

Jobb hos oss

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs! Vi ønsker alltid å styrke laget, og vårt mål er å være de mest motiverte og kompetente i vår bransje. For utenom relevant utdanning og arbeidserfaring, søker vi deg med mye engasjement for forebyggende – og holdningsskapende arbeid. Samtidig må du aktivt bidra til et godt miljø gjennom tillit, samarbeid og ærlighet. Vi kan tilby deg en variert arbeidshverdag, med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du ta del av et sterkt, faglig miljø med mange dyktige og imøtekommende medarbeidere. Ønsker du å være med på vår reise? Send oss en åpen søknad og CV.

Hils på våre medarbeidere

Hos oss treffer du en entusiastisk og kunnskapsrik gjeng med instruktører og kurskoordinatorer. Alle sammen har et brennende engasjement, og ønsker å bidra sterkt til at du føler deg mer sikker og trygg i utførelsen av din jobb. Hver eneste dag driver instruktørene med forebyggende – og holdningsskapende arbeid. Vi ønsker å oppnå felles suksess, og vi skal sørge for at du blir bedre hver gang! Det er stort fokus på kunnskapsdeling, og vi tar stor lære av deg som kursdeltaker. Dine meninger betyr noe, og vi er alltid åpne for dine synspunkt.

Våre kurskoordinatorer


Våre kursinstruktører


Administrasjon