Løyve_hero

Løyve


Skal du ta løyveeksamen? Sjekk ut vårt forberedende kurs!

Har du meldt deg opp til løyveeksamen hos Statens Vegvesen? Hos oss har du mulighet til å melde deg opp på forberedende kurs før eksamen. For svært mange kan det være en fordel med undervisning i forkant av en slik eksamen. Det passer godt for deg som ønsker gjennomgang i klasserom sammen med andre, fremfor forberedelse til eksamen på egenhånd. Vi holder presentasjoner, og man utfører oppgaver, både individuelt og sammen med andre. Oppgavene gjennomgås i felleskap etter at de er løst. Forberedende kurs for løyveeksamen holdes på flere av våre kurslokasjoner.

iStock-1223362514

Formålet med forberedende kurs

Målet med repetisjonskurset er å bidra til at du blir godt forberedt før du går opp til løyveeksamen. Det gir deg repetisjon og god oversikt over nyheter i lover, forskrifter og bestemmelser som regulerer kollektiv – og godstransport, både nasjonalt og internasjonalt. Vi tilpasser innholdet til temaer fra yrkestransportlovens krav til løyveutdanning. Vi bygger det på lærebøker fra Fagbokforlaget, og har presentasjoner og oppgaver fra læreplan for felles programfag Vg2 (TRL2-02). Se hele kursets innhold under påmelding. Bøkene på kurset er inkludert i prisen. Det er ikke krav til kurs for å ta eksamen, men det er absolutt en fordel.

Hva bør du ha på plass for å delta på forberedende kurs?

Det er Samferdselsdepartementet som stiller kompetansekravene til de som skal søke løyve, og det stilles faglig kompetanse, økonomi og vandel. Løyve er relevant for de og som ønsker å oppnå offentlig godkjenning for å drive transportvirksomhet. Det er kun Statens Vegvesen som arrangerer eksamen for løyve. Så det forberedende kurset hos oss passer for deg som oppfyller kravene og som skal opp til løyveeksamen hos Statens Vegvesen. Eksamen består av to prøver, og det koster kr. 1750,- for begge prøvene.

Skulle du hatt ytterligere informasjon om vårt repetisjonskurs eller annet som omhandler krav til løyve er det bare til å ta kontakt med oss. Ønsker du å melde deg på forberedende kurs for løyveeksamen? Full oversikt over kurslokasjoner og påmelding finner du her.