Etterutdanning_hero

Dette må du vite før du melder deg på YSK Etterutdanning


Er du usikker på hva som må være på plass før du melder deg på YSK Etterutdanning? Vi kan trøste deg med at du ikke er alene.

Det er et krav fra myndighetene om regelmessig etterutdanning av yrkessjåfører. Dette er for å sikre at du som yrkessjåfør skal ha kunnskap om den seneste utviklingen innenfor transport –, entreprenør- og logistikkbransjen. Innholdet i etterutdanningen skal rette seg spesielt mot trafikksikkerhet og optimal bruk av tunge kjøretøy.

Hvem må ta etterutdanning?

Kjører du minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag må du ta etterutdanningen for å praktisere som yrkessjåfør. Dette gjelder for alle, enten om du kjører hver dag eller en gang iblant. Dersom du skal kjøre tunge kjøretøy privat (for eksempel trekke campingvogn med en lett lastebil eller skal kjøre minibuss som familiebil) er det ikke behov yrkessjåførkompetanse. Skulle du være i tvil om din situasjon anbefaler vi at du kontakter oss for en avklaring.

Etterutdanningen kan kun gjennomføres av den eller de førerkortklassene du har fra før, og når du har grunnutdanning. Hvis du har tatt førerkort for buss før 10.09.2008, eller du har tatt lastebil før 10.09.2009, har du grunnutdanningskravet dekket selv om du ikke har gjennomført utdanningen. Alle andre må ta grunnutdanning første gang for å få tilgang til yrket.

Etterutdanning_tekstbilde

En viktig påminnelse

For å kunne ta YSK Etterutdanning må du ha gyldig førerrett i perioden du tar kurset. Det er viktig at du sjekker utløpsdatoen på førerkortet ditt. Skulle det være utløpt må du ordne dette før kursstart. Dersom du møter opp uten gyldig førerrett vil du dessverre bli avvist fra kurset. Dette er et krav i forskriften om måloppnåelse.

Hvordan gjennomføres etterutdanningen?

Etterutdanningen består av totalt 35 timer som er fordelt på 5 dager. Det er 7 undervisningstimer hver dag. Du trenger ikke å ta eksamen, men det er krav om 100% oppmøte for å få godkjent opplæring. De 35 obligatoriske timene må fullføres innen 6 måneder etter starttidspunkt. Dersom du av ulike årsaker vil/må gjennomføre kurset på ulike steder, har du anledning til det. Det må i så fall være hele dager du tar på forskjellige steder. Vi tilbyr kurs i hele Norge. Ta kontakt så finner vi en løsning for deg. Våre kurs foregår på norsk, og det er dermed et krav om at du forstår norsk for å kunne delta. Mer informasjon om kursets innhold finner du under påmelding.

Hva må jeg ha med meg på kurs?

Vi anbefaler at du tar med mat dersom du ikke ønsker mat inkludert på kurset. Dette valgalternativet finnes under påmelding. Etterutdanningen består også av praktiske øvelser utendørs. Vi anbefaler alle å sjekke værmelding og kle seg etter været. Ellers er det følgende utstyr og klær som du må ha med for å gjennomføre noen av de praktiske øvelsene:

Det er krav til kjøretøy til Modul 5 – Optimal kjøring. Du må som kursdeltaker disponere egen bil med kjørecomputer som viser og kan måle forbruk av drivstoff.

Følgende krav stilles til kjøretøy:

Du skal benytte kjøretøy som tilsvarer ditt hovedkjøretøy. Vi har ikke anledning til å fravike dette kravet.

Dersom du ikke har anledning til å stille med eget kjøretøy, må du ta kontakt med oss. Vi kan være behjelpelig med å skaffe kjøretøy. Vær oppmerksom på at dette vil gi deg en ekstra kostnad. Dette vil være et alternativ under påmelding. Etterutdanningen er inndelt i 5 moduler som du kan lese mer om her. Ønsker du mer informasjon om gjennomføringen av YSK Etterutdanning så må du gjerne ta kontakt med oss.