Arbeidsvarsling_hero

Arbeidsvarsling


Er du arbeidstaker som utfører arbeid på eller ved veg, må du ha opplæring i arbeidsvarsling. På dette kurset lærer du å lede, varsle og regulere trafikken.

For deg som utfører arbeid på veg kan trafikken utgjøre fare for skade, og derfor er målet økt sikkerhet i for deg i arbeid og trafikanter. Opplæringen skal bidra til å minske risiko for farer og ulykker, samt bidra til at trafikken skal avvikles med minst mulig forsinkelser.

Velkommen til kurs i Arbeidsvarsling hos TK Kurs! Vi har som mål at du som kursdeltaker skal få en sikker gjennomgang av både den teoretiske og praktiske opplæringen som du behøver. Vårt største mål er at du får en positiv opplevelse av kurset. Vi ønsker å bidra til at du føler deg tryggere i jobben din.

Viktig informasjon
Din arbeidsgiver er ansvarlig for at denne opplæringen blir gitt. Både Statens Vegvesen, kommuner og politiet krever dokumentasjon på at alle ledere og arbeidstakere har gjennomført den nødvendige opplæringen. Du må også fremlegge kompetansebevis på området. Med arbeid på veg menes arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring med mer.

Kursets innhold
Temaer som gjennomgås:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Sikring av vegarbeid
 • Ansvarsfordeling
 • Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Hvem bør delta på kurs i Arbeidsvarsling?
Kurset er for deg som utfører arbeid på eller ved veg.

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker forstår og gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Klasserom

Sted
Liste med steder

Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til én uke før kursets start. Påmelding er bindende. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte opp på kurset, ber vi deg om å gi beskjed til oss umiddelbart.

Kommende kurs

 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/Arbeidsvarsling_svg.svg

  Arbeidsvarsling

  Sted: Kristiansund

  Uke/helg: Uke

  Dato: 17.10.22 - 17.10.22

  Klokkelsett: 08:00 - 16:00

  Pris: 2000

  Ledige plasser: 10+