Bakløfter_hero

Dokumentert opplæring bakløfter


En transportbransje i endring krever kvalitet i alle ledd, ønsker du å være med å bidra?

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en modell på hvordan opplæring på redskaper og maskiner, påmontert lastebiler og tilhengere, kan utføres på en tilfredsstillende måte. Det er nødvendig at du har dokumentert sikkerhetsopplæring for å kunne utføre ditt arbeid på en mest mulig sikker måte.

Velkommen til dokumentert opplæring i Bakløfter! Vårt mål er at du som kursdeltaker skal bli trygg i din arbeidssituasjon. Gjennom kurset får du grundig innføring i hvordan du skal håndtere løftelem påmontert lastebil. Vi gjennomgår blant annet risikovurdering, sikkerhet for deg og de rundt deg i arbeidshverdagen, samt teknisk sikkerhet. Opplæringen består både av teoretiske og praktiske oppgaver.


Viktig informasjon
Dokumentert opplæring er nødvendig for å kunne utføre arbeidet på en trygg og sikker måte, både for den som utfører og den som mottar tjenester med denne typen utstyr. Du som skal motta opplæring gjennom dette kurset plikter å sørge for at dokumentasjonen lagres i din bedrifts HMS-system. Når du har mottatt dokumentert sikkerhetsopplæring, plikter å legge frem dette for kontrollmyndigheter ved eventuelt tilsyn.

Kursets innhold
Temaer som gjennomgås:

  • Innføring i arbeid med løftelem påmontert lastebil
  • Risikovurdering, risikoområde og arbeidsområde
  • Sikkerhet knyttet til arbeidet med løftelem
  • Teknisk sikkerhet
  • Kontroll og ettersyn

Hvem bør delta på dette kurset?
Dette kurset er for deg som skal utføre arbeid med bakløfter, enten om du skal utføre arbeidet eller motta tjenester med denne typen utstyr.

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker forstår og gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Klasserom, presentasjon, teoretisk og praktisk opplæring

Sted
Liste med steder

Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til én uke før kursets start. Påmelding er bindende. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte opp på kurset, ber vi deg om å gi beskjed til oss umiddelbart.

Kommende kurs

Er du interessert i dette kurset?

Ta kontakt med oss på telefon, epost eller via kontaktskjema.