tkkurs

Fagbrevkurs i Yrkessjåførfaget


Målet med kurset er å gi deg som kursdeltaker den teoriforberedende delen av fagbrevkurset, slik at du kan avlegge teoretisk eksamen.

Velkommen til fagbrevkurs hos oss! Dette kurset varer over to lørdager. Ved behov kan du få støtteundervisning i tillegg til dette. Vi følger læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 og opplæring i bedrift (YRK31-02).

Viktig informasjon
Velkommen til fagbrevkurs hos oss! Dette kurset varer over to lørdager, kl. 09:00 til kl. 15:00. Ved behov kan du få støtteundervisning i tillegg. Vi anbefaler alle å medbringe egen PC.

Eksamen avlegges i det fylket du har bostedsadresse. Oppmelding for eksamen i juni gjøres i januar, og eksamen i desember gjøres i august. Her kan du melde deg på eksamen. Etter bestått teoretisk eksamen gjennomføres en praktisk del. Det kreves 5 år praksis før du melder deg opp til eksamen. I praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor hovedområdene i læreplanen for faget. Praksisen må være relevant og allsidig.

Kursets innhold
Temaer som gjennomgås på forberedende kurs for Fagbrev i Yrkessjåfør:

  • Fagprøven
  • Kompetansemålene for faget
  • Hvordan gjennomføres eksamen?
  • Hvordan leser man en oppgave?
  • Hva skal man skrive om?
  • Hvordan skrive en besvarelse?

Hvem bør delta?
Alle som ønsker å ta fagbrev i yrkessjåførfaget.

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Undervisning skjer i klasserom, temaene blir presentert på prosjektor. I tillegg til dette er det oppgaveløsning med veiledning fra kursholder. Oppgavene blir gjennomgått i felleskap til slutt.

Sted
Liste med steder

Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til én uke før kursets start. Påmelding er bindende. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte opp på kurset, ber vi deg om å gi beskjed til oss umiddelbart.

Kommende kurs

Er du interessert i dette kurset?

Ta kontakt med oss på telefon, epost eller via kontaktskjema.