Løyve_hero

Forberedende kurs for løyveeksamen


Det finnes en rekke kompetansekrav til de som skal søke om løyve. Samferdselsdepartementet krever at det stilles faglig kompetanse, økonomi og vandel.

Løyve er relevant for deg som ønsker å oppnå offentlig godkjenning for å drive transportvirksomhet. Har du meldt deg på løyveeksamen, og er av typen som lærer best i samhandling med andre? Da kan du melde deg på forberedende kurs for løyveeksamen.

Velkommen til forberedende kurs for løyveeksamen hos TK Kurs! Vi har som mål at du som kursdeltaker skal få en god repetisjon om emne, slik at du stiller godt forberedt på løyveeksamen. Du vil få god oversikt over nyheter i lovverk, forskrifter og bestemmelser. Disse regulerer person – og godstransport, både nasjonalt og internasjonalt.

Viktig informasjon
Opplæringen tilpasses innholdet til temaer fra yrkestransportens krav til løyveutdanning. Læreplanen er kompetansekrav til løyveeksamen for gods – og persontransport. Faglige kompetansekrav som er fastsatt for tildeling av løyve for godstransport eller turvogn. Forordning EU nr. 1071 / 2009 artikkel 8 og 21.

Kursets innhold
Temaer som gjennomgås:

  • Sivilrett
  • Handelsrett
  • Sosialrett
  • Skatterett
  • Forretningsmessig og økonomisk ledelse av foretaket
  • Markedsadgang
  • Tekniske standarder for og tekniske sider ved driften
  • Trafikksikkerhet

Etter endt kurs, avlegger du eksamen hos Statens Vegvesen.

Hvem bør delta på forberedende kurs for løyveeksamen?
Dersom du ønsker offentlig godkjenning for å drive transportvirksomhet, må du søke løyve. Kurset er et forberedende kurs for eksamen. Det passer for deg som lærer best i samhandling med andre kursdeltakere og av oppgaveløsning.

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker forstår og gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Klasserom, presentasjon, oppgaveløsning, diskusjoner

Sted
Liste med steder

Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til én uke før kursets start. Påmelding er bindende. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte opp på kurset, ber vi deg om å gi beskjed til oss umiddelbart.

Kommende kurs

Er du interessert i dette kurset?

Ta kontakt med oss på telefon, epost eller via kontaktskjema.