20220331_9021_Anoder_Lastebil

Truck-kurs


Arbeidsmiljøloven har stilt krav om at alle som skal kjøre truck skal ha sertifisert sikkerhetsopplæring. Etter kurset får man gyldig kompetansebevis.

Kurset hos oss skal bidra til at du som truckfører skal føle deg trygg. I tillegg til dette reduserer man risikoen for uhell og skader på personer og gjenstander på arbeidsplassen.

Velkommen til truckførerkurs hos TK Kurs! Vi har som mål at du som kursdeltaker skal få en sikker gjennomgang av både den teoretiske og praktiske opplæringen som du behøver. Vårt største mål er at du får en positiv opplevelse av kurset. Vi ønsker å bidra til at du føler deg tryggere og mer ansvarsbevisst med bruk av truck i din arbeidshverdag.

Viktig informasjon
Med dette kurset får du truckførersertifikat for klasse T1, T2 og T4. Dette gjelder for maskiner inntil 10 tonn. Teoretisk prøve avlegges, og praktisk prøve avtales med hver enkelt kursdeltaker.

T1 – Trekk-, plukk-, plattform- og palletruck.
T2 – Skyvemast- og støttebeinstruck.
T4 – Motvektstruck.

Kursets innhold
Temaer som gjennomgås:

  • Krav til fører, fagplaner og forskrifter
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Brann – og slukkemidler
  • Ulykker og skader
  • Daglig vedlikehold

Hvem bør delta på truckførerkurs?
Alle som skal føre truck i Norge skal ha gyldig førerrett. Alle som har behov for truckførerbevis. Dette kurset er også for deg som ønsker å styrke din CV, slik at du kan søke på jobber som krever truckførersertifikat.

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker forstår og gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Klasserom, og praktisk del utendørs

Sted
Liste med steder

Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til én uke før kursets start. Påmelding er bindende. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte opp på kurset, ber vi deg om å gi beskjed til oss umiddelbart.

Kommende kurs

Er du interessert i dette kurset?

Ta kontakt med oss på telefon, epost eller via kontaktskjema.