AdobeStock_167009345

Slik gjennomføres ADR-kurs hos oss


Skal du frakte farlig gods? For å holde deg selv og andre trygg på veien, er riktig opplæring helt avgjørende. Les mer om hvordan vi gjennomfører ADR-kurs hos oss.

Olje, eksplosiver, gass og andre kjemikalier faller inn under kategorien farlig gods, og kan ikke transporteres uten videre. For å få tillatelse er du avhengig av å ha et gyldig ADR-bevis.

– Enten du skal fornye beviset eller nylig har fått arbeidsoppgaver som omfatter farlig gods, må du gjennomføre et ADR-kurs. Skal du i tillegg frakte gods som eksplosiver eller radioaktivt avfall, må du også gjennomføre et spesialiseringskurs. Etter endt kurs, avlegger du eksamen hos Statens Vegvesen. forklarer Bernhard Hauge.

Investerer i undervisning

Som grunnlegger og mangeårig leder av Åsane Trafikkskole, har Bernhard Hauge holdt utallige ADR-kurs opp gjennom årene. Engasjementet for yrkessjåfører og transportsektoren har gjort ham til en populær mann i bransjen – både langs veien og i rettssystemet.

– Jeg har jobbet mange år som yrkessjåfør selv, så jeg kjenner godt til hvordan forholdene og arbeidshverdagen er. I tillegg har jeg også studert juss og jobber nå som advokatfullmektig. Her engasjerer jeg meg særlig for yrkessjåførens rettslige stilling og hvordan denne kan forbedres og styrkes. Innsikten jeg har fra transportbransjen kommer godt med her.

Tilgang på undervisning av høy kvalitet er et viktig ledd i dette arbeidet, særlig når det gjelder ADR. Derfor investeres det tid og ressurser for å lære opp nye instruktører og videreutvikle opplæringen.

– Som yrkessjåfør har du et stort ansvar. Derfor er det ekstra viktig at opplæringen er god og alltid inneholder oppdatert regelverk og eventuelle endringer. På kurset tar vi utgangspunkt i ADR-boken, løser oppgaver og gjennomgår ulike scenarioer og utfordringer knyttet til frakt av farlig gods. Målet er å gi deltakerne kunnskapen som trengs for å redusere sannsynligheten for at et uhell vil inntreffe.

Ikke for hvem som helst

Bestemmelsene rund frakt av farlig gods har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og andre hendelser som kan oppstå.

– Årsaken til at opplæringskravet er såpass strengt er at du som yrkessjåfør skal kjenne til krav og tiltak rundt varsling og evakuering dersom noe skulle skje. Å håndtere farlige kjemikalier er ikke for hvem som helst, og jeg tror det er en viktig trygghetsfaktor, både for omgivelsene og sjåføren selv at det ligger ekstra kompetanse i bunn, sier Bernhard.

I tillegg til yrkessjåfører kan ADR også være relevant for terminalarbeidere, fyllere, avsendere, pakkere og andre som på et eller annet vis må håndtere farlig gods. TK Kurs er ledende tilbyder av ADR-kurs og gjennomfører opplæring i store deler av landet.

Vurderer du å ta ADR-kurs for første gang eller har du behov for å fornye beviset ditt? Se våre ledige kursdatoer.