eirik

Slik er det å jobbe som instruktør i TK Kurs


Etter å ha reist land og strand rundt som yrkessjåfør, fikk Eirik Søgnen tilbud om å jobbe som instruktør i TK Kurs. Erfaringene fra et langt liv på veien kommer godt med i klasserommet.

– Det hender at jeg kjører litt selv innimellom. Det er viktig å holde ferdighetene ved like og passe på at jeg fortsatt har det i meg, smiler Eirik Søgnen.

Sammensveiset gjeng

Eirik har nylig startet opplæringen for å bli instruktør på våre ADR-kurs. Med tett veiledning fra ADR-veteran, Bernhard Hauge, får han bryne seg på lovverk knyttet til farlig gods, sikkerhetstiltak, bestemmelser og ansvar. Selv om pensumet kan virke i tørreste laget for noen, passer Eirik på å legge opp undervisningen slik at alle sitter igjen med kunnskapen som trengs.

– Det vil alltid være en del teori på kursene, men vi har fokus på å bygge opp innholdet gradvis og dele det opp slik at det blir lettere å komme gjennom alt. Samtidig er det viktig å holde en løs og ledig tone hvor ikke alt trenger å være like blodseriøst hele tiden. Alle har godt av å le litt innimellom.

– Det beste med å holde kurs er uten tvil alle menneskene jeg møter. Med ulike utgangspunkt og personligheter kunne det fort blitt krasj, men vi ender alltid opp med å bli en god, sammensveiset gjeng. Miner erfaring er at yrkessjåfører har en naturlig gjensidig respekt og tillit til hverandre, sier Eirik.

Slår gjerne av en spøk

Kravet til YSK etterutdanning og utvidet kompetanse for yrkessjåfører er økende. Derfor er det ekstra viktig at kursene legger til rette for kunnskapsdeling og samarbeid. Hos TK Kurs møter du entusiastiske og kunnskapsrike kursholdere, hvor alle har et felles mål om å trygge deg i rollen som yrkessjåfør.

– Lover og regelverk endrer seg raskt og det stilles stadig høyere krav til dagens yrkessjåfører. Som instruktør er jeg glad for å være en del av en større kursportal som TK Kurs hvor det alltid er kolleger å spille på om noen av oss har behov for råd og innspill.

– Målet er naturligvis å heve kompetansen til deltakerne gjennom kurset, men det skal også være et sted hvor vi kan utveksle erfaringer og dele opplevelser. Ved å knytte teorien opp mot reelle problemstillinger, blir det lettere å forstå hvordan pensum henger sammen, forklarer Eirik.

Å bruke humor i undervisningen er ikke bare med på å skape en avslappet og positiv atmosfære i klasserommet, men bidrar også til å gjøre den tyngste delen av pensum mer overkommelig.

– Så langt har jeg fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra deltakere. Som instruktør er det viktig å være ydmyk og ikke la gapet mellom deg og den du underviser bli for stort. Siden jeg er yrkessjåfør selv, er det lettere for meg å sette meg inn i situasjoner de opplever i arbeidshverdagen. Jeg tror flere setter pris på at vi deler mange av de samme erfaringene, siden jeg har vært yrkessjåfør selv.

Er du interessert i å vite mer om kursene våre – eller lurer du på om en karriere hos TK Kurs kan være noe for deg? Klikk deg inn for å lese mer og se hva vi kan tilby.