AdobeStock_447902278

Vurderer du etterutdanning i godstransport?


Er du yrkessjåfør og på jakt etter å fornye kompetansen? Hos oss kan du ta YSK etterutdanning i godstransport trygt, enkelt og med kvalitet i alle ledd.

– For alle som er yrkessjåfør, er det nødvendig å gjennomføre regelmessig etterutdanning. Yrkessjåførretten gjelder fem av år av gangen og gir deg mulighet til å arbeide som yrkessjåfør, forteller Andreas Jansen, faglig leder i TK Kurs.

Krav om etterutdanning

En etterutdanning i godstransport gir deg rett til å transportere gods mot vederlag. I tillegg til å opprettholde jobbmulighetene og få faglig påfyll, innfrir du myndighetenes krav om å delta på etterutdanning hvert femte år.

– Myndighetene krever regelmessig etterutdanning av alle yrkessjåfører. Ettersom stadig flere har deltatt på dette kurset allerede, stiller det krav til oss som kursleverandør å levere et kurs med høy kvalitet. Vi er opptatt av at deltakerne skal oppleve å heve kompetansen sin på disse kursene.

YSK etterutdanning i godstransport er på 35 timer totalt og går over fem dager, fordelt på syv undervisningstimer hver dag. Gjennom kurset vil du få en grundig opplæring innenfor godstransport gjennom både teori i klasserom og praktiske øvelser.

– I løpet av kurset vil du blant annet lære om sentrale regelverk og samfunnsmessige strategier, i tillegg til lastsikring og den generelle utviklingen innenfor godstransport. Vi vil også gå i dybden på håndtering av ulykker og ledelse på skadested. Noe vil være litt repetisjon fra grunnutdanningen eller fra forrige gang du var på etterutdanning, men målet er at deltakerne skal sitte igjen med mye ny kunnskap og erfaring etter gjennomført kurs, sier Andreas.

Deltagerstyrt kurs

På kurset møter du engasjerte instruktører, alle med høy kunnskap og erfaring fra de ulike delene av opplæringen. Med bakgrunn som blant annet yrkessjåfør, trafikklærer, logistikk og helsefag, har instruktørene dermed god forståelse for hverdagen du møter som yrkessjåfør og eventuelle utfordringer som kan oppstå på veien.

– Dette er et såkalt deltagerstyrt kurs hvor vi legger vekt på at alle bidrar aktivt med sine erfaringer og rom for å dele av egen kompetanse. Ved å gjøre nettopp dét, har vi mulighet til å lære av hverandre og dermed øke læringsutbyttet på kurset.

Vi legger stor vekt på at du som deltaker skal ha en positiv opplevelse av å delta på kurs hos oss. I tillegg til å få ny kunnskap og økt kompetanse, legger vi derfor vekt på å ha et godt samhold og en god tone mellom deltakerne.

– Som yrkessjåfør slutter du aldri å utvikle deg. Bransjen er i stadig endring og behovet for å holde seg oppdatert vil bli enda viktigere i årene som kommer. Å utvide kompetansen, samtidig som du får møte andre likesinnede fra bransjen, er derfor alltid hyggelig, sier Andreas.

Utvider du kurset med syv ekstra timer, kan du bygge på etterutdanningen slik at den også gjelder for persontransport. På den måten får du mulighet til å få begge tillatelsene samtidig.

– Dette er et fint alternativ for deg som ønsker utvidede muligheter. I tillegg til godstransport, vil du etter gjennomført kurs også ha rett til å transportere mennesker mot vederlag.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.