Etterutdanning_hero

YSK Etterutdanning godstransport (35t)


Dette er et kurs for deg som jobber som yrkessjåfør, og skal transportere gods med tyngre kjøretøy mot vederlag. Myndighetene har innført krav om regelmessig etterutdanning av alle yrkessjåfører.

YSK Etterutdanning skal sikre at du som yrkessjåfør har kunnskap om den seneste utviklingen innenfor transport – og logistikkbransjen. Kursets innhold retter seg spesielt mot trafikksikkerhet og optimal bruk av kjøretøy.

Velkommen til YSK Etterutdanning Godstransport hos TK Kurs. Vi er Norges største leverandør av YSK Etterutdanning gods – og persontransport, og vi gjennomfører årlig omkring 200 kurs rundt i hele landet. Hos oss skal du som kursdeltaker føle deg godt ivaretatt, og vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at du skal få en positiv opplevelse. Gjennom kurset legger vi stor vekt på praktisk lærdom og erfaringsutveksling mellom deg og de andre kursdeltakerne.

Ønsker du å utvide kompetansen din for godstransport til å også gjelde for persontransport? Da kan du gjennomføre en utvidelse av kurset. Dette er et alternativ under påmelding

Viktig informasjon
Husk at du må ha gyldig førerrett i perioden du tar YSK Etterutdanning. Husk at du må sjekke utløpsdatoen på ditt førerkort. Dersom dette er utgått, må du ordne dette før kursstart. Det er nemlig slik at du ikke kan delta på kurs uten gyldig førerrett.

Etterutdanningen kan kun gjennomføres av den eller de førerkortklassene du har fra før. Du må ha grunnutdanning. Dersom du har tatt førerkort for buss før 10.09.2008, eller har tatt lastebil før 10.09.2009, har du grunnutdanningskravet dekket selv om du ikke har gjennomført grunnutdanningen.

Enkelte dager er det praktiske øvelser utendørs. Vi anbefaler alle å sjekke værmelding og kle seg etter været. Du må ha med deg følgende utstyr og klær for å gjennomføre noen av de praktiske øvelsene:

 • Vernesko
 • Arbeidsklær
 • Eventuelt behov for verneutstyr knyttet til brannøvinger holdes av TK Kurs.

Det er krav til kjøretøy til Modul 5 – Optimal kjøring. Du må som kursdeltaker disponere egen bil med kjørecomputer som viser og kan måle forbruk av drivstoff. Følgende krav stilles til kjøretøy:

 • C1 – aktuell totalvekt minst 6000 kg
 • C – aktuell totalvekt minst 18 500 kg
 • CE – aktuell totalvekt minst 38 500 kg

Vi har ikke anledning til å omgå dette kravet.

Du skal benytte kjøretøy som tilsvarer ditt hovedkjøretøy

Dersom du ikke har anledning til å stille med eget kjøretøy, må du ta kontakt med oss. Vi kan være behjelpelig med å skaffe kjøretøy. Vær oppmerksom på at dette vil gi deg en ekstra kostnad. Dette finner du som et alternativ under påmelding.

Kursets innhold
Etterutdanningen består av totalt 35 timer som er fordelt på 5 dager. Det er 7 undervisningstimer hver dag. Du må ikke ta eksamen, men det er krav om 100% oppmøte for å få godkjent opplæring. De 35 obligatoriske timene må gjennomføres i løpet av 6 måneder.

 • Modul 1 – Introduksjon, kjøreteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy, HMS og ulykkesberedskap
 • Modul 2 – Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, og kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
 • Modul 3 – Transportens vilkår, avtaler, lover og forskrifter
 • Modul 4 – Godstransport i praksis, lastsikring.
 • Modul 5 – Optimal og sikker atferd på veg i lastebil, risikoforståelse, defensiv kjøring.

Hvem bør delta etterutdanning gods?
Dersom du transporterer gods med tunge kjøretøy mot vederlag må du ta etterutdanningen for å praktisere som yrkessjåfør. Dette gjelder klasse C1, C1E, C, CE. Gjennom etterutdanningen skal du reflektere rundt egne erfaringer sammen med andre, samt repetere kunnskap som du sitter på som yrkessjåfør. Du blir også oppdatert på den seneste utviklingen og oppdatert på regelverket.

Om du skal kjøre tunge kjøretøy privat, (for eksempel trekke campingvogn med en lett lastebil eller skal kjøre minibuss som familiebil,) er det ikke behov yrkessjåførkompetanse. Skulle du være i tvil om din situasjon anbefaler vi at du kontakter oss for en avklaring.

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker forstår og gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Undervisningen vil foregå i klasserom og gjennom praktiske øvelse. Dialog og elevaktivitet vil bli vektlagt. Klasserom og praktisk undervisning.

Sted
Liste med steder

Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til én uke før kursets start. Påmelding er bindende. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte opp på kurset, ber vi deg om å gi beskjed til oss umiddelbart.

Dersom du av ulike årsaker blir forhindret i å fullføre etterutdanningen som planlagt. Enten det gjelder sykdom eller andre omstendigheter, vil vi tilrettelegge for manglende fremmøte.

Vi gjennomfører hyppig etterutdanning i hele Norge, derfor vil vi sammen kunne finne en løsning som passer ditt behov best.

Ønsker du Yrkessjåførkurs Grunnutdanning?
Dersom du ønsker yrkessjåførkompetanse, må du først gjennomføre grunnutdanning. TK Kurs er en del av TK Gruppen, og vi tilbyr Yrkessjåfør Grunnutdanning over hele Norge. Dersom du ønsker å melde deg på grunnutdanning i nærheten av deg, får du en komplett oversikt over alle våre avdelinger og selskap her.

Kommende kurs

 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/Godstransport_lastebil.svg

  YSK Etterutdanning godstransport (35t)

  Sted: Harstad

  Uke/helg: Helg

  Dato: 15.06.24 - 15.06.24

  Klokkelsett: 08:00 - 16:00

  Ledige plasser: FULLT

  PÅMELDING
 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/Godstransport_lastebil.svg

  YSK Etterutdanning godstransport (35t)

  Sted: Bergen

  Uke/helg: Uke

  Dato: 17.06.24 - 21.06.24

  Klokkelsett: 08:00 - 16:00

  Pris: 9750

  Ledige plasser: 10+

 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/Godstransport_lastebil.svg

  YSK Etterutdanning godstransport (35t)

  Sted: Tønsberg

  Uke/helg: Uke

  Dato: 17.06.24 - 21.06.24

  Klokkelsett: 08:00 - 16:00

  Pris: 9990

  Ledige plasser: FULLT

  PÅMELDING
 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/Godstransport_lastebil.svg

  YSK Etterutdanning godstransport (35t)

  Sted: Molde

  Uke/helg: Uke

  Dato: 17.06.24 - 21.06.24

  Klokkelsett: 08:00 - 16:00

  Pris: 10000

  Ledige plasser: FULLT

  PÅMELDING
 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/Godstransport_lastebil.svg

  YSK Etterutdanning godstransport (35t)

  Sted: Kristiansand

  Uke/helg: Uke

  Dato: 24.06.24 - 28.06.24

  Klokkelsett: 08:00 - 16:00

  Pris: 9990

  Ledige plasser: 6